Skip to content

HUB Highlights – October 2022

Artist Spotlights – October 2022

Kim Cayer
Novelist & Entertainer
facebook.com/kim.cayer2
October 3, 2022

Aya Sugino
Ikebana Artist
ayaikebana.com
October 11, 2022

Zohra Zoberi
Author, Poet, Playwright
facebook.com/zohra.zoberi
October 17, 2022

Elizabeth Banfalvi
Author
elizabethbanfalvi.com
October 24, 2022

Junia-T
Musician, Producer, DJ
junia-t.com
October 31, 2022


HUB Highlights Archive – October 2022

October 3, 2022 – CLICK HERE to read

October 11, 2022 – CLICK HERE to read

October 13, 2022 (Calls/Opportunities) – CLICK HERE to read

October 17, 2022 – CLICK HERE to read

October 24, 2022 – CLICK HERE to read

October 27, 2022 (Calls/Opportunities) – CLICK HERE to read

October 31, 2022 – CLICK HERE to read